Publicerad 2019-05-06

Styrelsen i Fasadgruppen Sverige AB meddelar att Per Sjöstrand, VD för Instalco, föreslås som ny styrelseledamot.

Per Sjöstrand är VD för Instalco (noterade på Nasdaq Stockholm) och har lång erfarenhet som tidigare VD i bolag som PEAB Nord, Midroc Electro och NEA samt har arbetat som direktör vid Stora Projekt vid Trafikverket. Per Sjöstrand innehar även för närvarande en rad styrelsebefattningar inom Instalco-koncernen samt styrelseordförande i Green Landscaping. Per Sjöstrand har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Lars Nordin, styrelseordförande Fasadgruppen Sverige AB: "Per har lång erfarenhet av förvärvsintensiva verksamheter och har under lång tid arbetat med frågor som är helt centrala för Fasadgruppen. Vi ser honom som ett mycket värdefullt tillskott till vår verksamhet".

Med anledning av ovanstående avser Fasadgruppen att kalla till en extra bolagsstämma för att där behandla frågan kring nyval av Per Sjöstrand.


För mer information, vänligen kontakta: Lars Nordin, styrelseordförande Fasadgruppen Sverige AB, tel. 070-733 44 74 eller lars.nordin@connectingcapital.se.