Publicerad 2019-02-04

Ny VD & Koncernchef

Fasadgruppens styrelse har utsett Pål Warolin till VD och koncernchef för Fasadgruppen från och med den 4 februari 2019. Pål Warolin är i dag affärsområdeschef Väst och VD för Johns samt styrelseledamot i Fasadgruppen. Pål Warolin efterträder Mikael Karlsson som har beslutat sig för att fokusera på uppdragen som affärsutvecklare och styrelseledamot för Fasadgruppen.

Pål Warolin är 45 år och är i grunden utbildad Företagsingenjör med en kandidatexamen från Linnéuniversitetet 1996. Han har tidigare arbetat med ledande befattningar inom industrin samt med fastighetsutveckling. Han har tidigare även varit koncernchef och VD på Cood Investments AB. Pål Warolin är bosatt i Torslanda nordväst om Göteborg. Han är gift och har två barn.

Lars Nordin, Fasadgruppens styrelseordförande säger: ”Pål Warolin identifierades tidigt som en person med utomordentlig ledarskapsförmåga. Han har bevisligen en mycket god förståelse för Fasadgruppens affär tack vare sin erfarenhet från Fasadgruppens olika områden. Han har varit en avgörande kraft i att utveckla Johns, ett av de större fasadbolagen i Göteborg, till en ledande tjänsteaffär där försäljningen dubblades med mycket god lönsamhet under hans femåriga ledarskap.”

Lars Nordin fortsätter: ”Under Mikael Karlssons ledarskap har Fasadgruppen blivit branschens största och ett av de mest lönsamma företagen. De senaste åren har Fasadgruppen gjort flertalet strategiska förvärv på fasadrenoveringssidan och inom mur- och putsbranschen. Det gör Fasadgruppen till ledare i branschen vilka nu erbjuder en komplett portfölj av fasadtjänster i hela Sverige.”

Pål Warolin konstaterar: ”Ett engagerat ledarskap inom service och tillförlitlighet kombinerat med goda kundrelationer, är Fasadgruppens viktigaste framgångsfaktorer. Jag kommer att fortsätta att driva detta och implementera åtgärder för ökad operationell effektivitet vilket är Fasadgruppens framgångsrika strategi.”

Fasadgruppen Sverige AB omsätter cirka 800MSEK med ett resultat på över 10%.

För vidare upplysningar kontakta

Styrelseordförande
Lars Nordin
lars.nordin@connectingcapital.se
070 – 733 44 74

VD & Koncernchef
Pål Warolin
pal.warolin@fasadgruppen.se
070 – 925 52 01