Publicerad 2019-09-09

Miljö och kvalitet i fokus

Fasadgruppen fortsätter utvecklar sin verksamhet och arbetar samtidigt aktivt med miljö och kvalitet. Nu har företaget blivit godkänt och certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

Fasadgruppen är inne i en expansiv fas och sedan starten 2016 har mer än 15 bolag inom mur- och putsbranschen gått med i koncernen. Som ett led att fortsätta att upprätthålla en hållbar struktur med fungerande arbetsprocesser och företagets mål när det gäller Miljö och Kvalitet, har nu företaget ISO-certifierats.

Pål Warolin, VD för Fasadgruppen säger: Vi fick en ordentlig genomlysning av företaget som har varit till stor nytta. Nu har vi ett tydligt ledningssystem, vilket leder till en effektivare och mer medveten organisation - vilket i sin tur leder till större affärsnytta både för oss och våra kunder.

Fasadgruppen kommer att fokusera på uppsatta mål och tillgodose kundens behov med kvalitet, människa och miljö i fokus. Tydliga ansvarsområden och rutiner i koncernen, innebär att företaget kan arbeta mer fokuserat och medvetet inom koncernen och på så sätt utveckla företaget ytterligare.