Fasadgruppen växer ytterligare med nytt förvärv

Malmö Mur & Puts grundades 1999 och har sitt säte i Malmö. Bolaget med 31 anställda är specialiserade på murning, putsning, tilläggsisolering, omfogning av tegelfasader samt byte av putsfasader. Bland annat har man gjort renoveringar på Mobilia i Malmö och nyproduktion i Limhamn. Bland kunderna finns Skanska, NCC och JM. För verksamhetsområdet 2017 uppgick omsättningen till cirka 45 miljoner kronor.

- Med Malmö Mur & Puts expanderar vi ytterligare inom Malmöområdet, där bolaget har stark lokalanknytning med långa kundrelationer. Som för alla bolag vi köper präglas verksamheten av god lönsamhet och ett moget ledarskap. Malmö Mur & Puts blir ett bra komplement inom Fasadgruppen, säger Mikael Karlsson, VD för Fasadgruppen.

Bolaget kommer att fortsätta att drivas av Niclas Ek som VD. Niclas Ek bildade bolaget och har drivet det sedan starten 1999.

- Vår ambition är att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar inom segmentet större mur- och putsentreprenader, men också att växa på renoveringssidan. Som en del av Fasadgruppen har vi nu möjlighet att ta det klivet, säger Niclas Ek, VD för Malmö Mur & Puts.

Fasadgruppen förvärvar 100 procent av aktierna i Malmö Mur & Puts AB.

Fasadgruppen är en svensk rikstäckande aktör. Gruppen omsätter mer än 600 miljoner kronor och har cirka 350 anställda i tio bolag.