Fasadgruppen tar rikstäckande grepp - ny position i Västsverige!

Johns omsätter ca 120 Mkr och har ca 50 anställda. Bolaget arbetar i med utvändig renovering och har sina rötter i det traditionella mur- och putshantverket. Johns är ett gediget entreprenörsföretag, väletablerat och med en stark position i Göteborg och hela Västsverige. Ett innovativt företag, med en bred kompetens och en stabil ekonomi, vilket passar väl in i de företag som ingår i Fasdagruppen.

Bolaget kommer fortsatt att driva och utveckla verksamheten med samma engagemang som tidigare. Men också ta än starkare position i väst. Ledningen kommer att vara kvar och kommer även att verka inom Fasadgruppen som helhet. 

Alla våra kunder får nu en bättre tillgång till Fasadgruppens samlade resurser och tjänster. Vi är tidigare etablerade i Stockholm, Uppland, Mälardalen och hela vägen ner till Blekinge, Småland och Skåne. Med Johns har vi nu verksamhet i Östra, Västra och Södra Sverige - men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige. 

Fasadgruppen omsätter nu ca 575 Mkr och sysselsätter ca 300 anställda, inom hantverk, produktionsledning och administration.