Publicerad 2019-04-02

Sport har kraften att föra människor samman 

Fasadgruppen har valt att stödja det Svenska Parasportförbundet. Idrotten är ett av få språk som alla förstår, oavsett varifrån du kommer och vem du är. Det är ett element som är nödvändiga för att förena människor. Vi vill aktivt medverka till en positiv utveckling av vårt samhälle och nästa generation. Vår ambition är att arbeta långsiktigt och hållbart i allt vi gör och i alla våra samarbeten.

Svenska Parasportförbundet administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 17 idrotter och har cirka 37 000 medlemmar organiserade i cirka 470 föreningar. Förbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för paralympisk idrott i Sverige, vilket även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra specialidrottsförbund.

Foto: Svenska Parasportförbundet