Publicerad 2019-08-01

Fasadgruppen rekryterar Affärsutvecklare

Fasadgruppen Sverige AB är i en expansiv tillväxtfas och sedan starten 2016 har mer än 10 fasadföretag gått med i koncernen. Omsättningen idag är 890 mkr och antalet anställda uppgår till 450 personer. Claes Rosenqvist har anställts som affärsutvecklare och kommer att fokusera på företagets utveckling och tillväxt i samråd med kunder och samarbetspartners.

I takt med Fasagruppens tillväxt, och med kommande tillväxt i beaktning, ställs högre krav på rätt organisatorisk kontroll och långsiktigt strategiarbete. Affärsutveckling handlar om att utnyttja synergier i flera led och sammanhang, för att utveckla vårt erbjudande till våra kunder.

”Med sitt driv och ett utvecklingsorienterat mindset, kommer Claes vara en viktig del av Fasadgruppens affärsutveckling. Claes passar väl in i Fasadgruppens kompetensprofil för fortsatt utveckling av verksamheten, säger Pål Warolin, VD för Fasadgruppen”.

Claes Rosenqvist har en gedigen erfarenhet av fasadbranschen i stort och putsbranschen i synnerhet. Claes kommer att fokusera på företagets utveckling och tillväxt. Han kommer närmast från Sto Scandinavia. Geografiskt fokus kommer att vara Stockholm och norra Sverige.

Claes tillträder tjänsten den 1 augusti 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Warolin, VD och koncernchef Fasadgruppen Sverige AB, tel. 070-925 52 01. 
Claes Rosenqvist, Affärsutvecklare Fasadgruppen Sverige AB, tel. 076-140 58 07.