Publicerad 2018-11-22


Grundidén var att öka kännedomen för murat- och putsat byggande och det hölls ett flertal föreläsningar med följande titlar:

-Vad är hantverk och vad håller över tid?

-Hur möter långsiktighet föränderlighet?

-Hur möter staden föränderlighet?

-Arkitekturens roll i en alltmer föränderlig värld

-Brand i Fasad – rätt från början