Publicerad 2019-03-20

Eldrivna tegelkärror levereras till alla dotterbolag i koncernen.

Hållbar arbetsmiljö

Fasadgruppen strävar efter en mer hållbar arbetsmiljö på byggarbetsplatserna och har investerat i ett antal eldrivna tegelkärror till alla dotterbolagen i koncernen.

För att uppnå en bättre och skonsammare arbetsmiljö för våra hantverkare, behövs hjälpmedel som enkelt och smidigt kan hjälpa till att transportera tungt byggmaterial. En hållbar arbetsmiljö och säkerhet skapar en god arbetsplats med engagerade och hållbara medarbetare.

- För att minimera skador, så gäller det att arbeta proaktivt med anpassade förmåner för våra medarbetare, säger Pål Warolin VD för Fasadgruppen. Det gör jobbet både effektivare och oss till en attraktivare arbetsgivare.