Publicerad 2018-10-10

Anders kommer att aktivt utveckla koncernens inköp samt utveckla försäljningen mot stora rikstäckande kunder. Anders har lång erfarenhet av inköp och försäljning och kommer närmast från Randers Tegel. Anders kommer att tillträda tjänsten i november 2018.