Energismart og bærekraftig med godt isolert fasade

All energibruk har en miljøpåvirkning. Ca. 30 prosent av energibruken går til oppvarming av våre hus. En godt isolert bygning er utgangspunktet for en minskning av energibruken. Ved å sørge for at bygningen er isolert, reduseres energibehovet til oppvarming og dermed også påvirkningen på miljøet.

Samfunnets skjerpede krav til energiforbruk gjør at nye rasjonelle metoder og materialer er nødvendig for å oppfylle kravene. Eldre eiendommer har ofte dårlig isolerte fasader og tak, og har vinduer med stort behov for rehabilitering. Utette konstruksjoner gir trekk og resultatet er dårlig komfort. Stort varmetap har stor innvirkning på energibruken og fører til unødig høye oppvarmingskostnader. Tilleggsisolering av fasaden er en del av en opprustning og er dermed nøkkelen til bærekraftig bygging.

Bærekraftig eiendomsforvaltningLangsiktig rehabilitering skaper bærekraftige boforhold. For en eiendomsbesitter handler det om å minimalisere bruken av ressurser og ha en langsiktig og bærekraftig forvaltningsstrategi. Ved rehabilitering av fasaden gis det store muligheter til energieffektivisering. Mange eldre fasader har 10 cm isolering, sammenlignet med dagens standard på ca. 20 cm. Med en ytre tilleggsisolering kan man beskytte huset mot fukt og fjerne kuldebroer. Den opprinnelige veggen blir varmere og beskyttes dessuten mot værpåvirkning, noe som forbedrer fuktforholdet i veggen. Isoleringen blir vanligvis gjort med mineralull som forsynes med et nytt lag med puss. 

 

Langsiktig rehabilitering med smarte samordningsfordeler

På eldre fasader der større rehabiliteringstiltak er nødvendig, lønner det seg å forbedre hele klimaskallet, det vil si så vel fasade som vinduer og tak. Fasaderehabilitering og vindusskift blir ofte gjort samtidig fordi det gir samordningsfordeler. I tillegg til at eiendomsbesitter kan utnytte stillasene til flere tiltak, blir det lettere å komme til og foreta de inngrep som vindusskift krever.

Når man kartlegger hvilke rehabiliteringstiltak som skal gjennomføres i en bygning, er det viktig å huske at det også koster penger å ikke å foreta energieffektivisering. Det koster kke bare i form av større energibehov i mange år fremover, men også i et lengre bærekraftighetsperspektiv. Alternativene ved en fasaderehabilitering er å kun pusse opp fasaden punktvis eller å rive den gamle og bygge opp en ny. Ved bygging av ny fasade er tilleggsisolering bare en liten del av totalkostnaden. 

Energismart rehabilitering øker verdien på eiendommenEn energismart rehabilitering ved å tilleggsisolere fasaden øker ikke bare verdien på eiendommen, den skaper også et bedre bomiljø. Hvor lang tid det tar før en fasaderehabilitering lønner seg, avhenger ikke bare av ulike energitiltak, men påvirkes også av muligheten til å heve leier, eiendomspriser, prisen på fjernvarme og sist, men ikke minst, nye byggeforskrifter. Gjennom LCC-kalkyler kan man konstatere at det generelt i lengden er lønnsomt å tilleggsisolere ved fasaderehabilitering og at dette gir ca. 20-30 % energibesparing.

Fordeler med tilleggsisolering av fasaden

  • Øker verdien på eiendommen
  • Gir lavere energikostnad
  • Minsker miljøpåvirkningen
  • Gir et mer stille hus
  • Gir mindre fukt i fasaden
  • Gir et bedre bomiljø uten kuldetrekk og med større luftgjennomstrømning

Ta kontakt med Fasadgruppen på info@fasadgruppen.se for å få en LCC-kalkyle for din eiendom.

Sist oppdatert 20 januar 2023