Styrelse

Ulrika Dellby (1)

ULRIKA DELLBY

Styrelseordförande

Ulrika Dellby är civilekonom med lång erfarenhet av förvärv och utveckling av företag som investerare, managementkonsult, VD och från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade företag.

Hon är idag styrelseledamot i Lifco, Cybercom, SJ samt Kavli och grundare samt ordförande för Hello World! Hon var tidigare partner på The Boston Consulting Group, VD för Brindfors Enterprise IG samt partner inom private equity i Fagerberg & Dellby.

Favoritfasad: Stadsbiblioteket (Stockholm)

Gunilla Öhman

GUNILLA ÖHMAN

Styrelseledamot

Gunilla Öhman är född 1959 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från såväl ledande positioner inom kommunikation och IR för bland andra SEB och Riksbanken, samt från styrelseuppdrag i noterade bolag. Hon är idag IR-ansvarig för NCAB samt styrelseledamot i Atvexa.

Favoritfasad: Tändstickspalatset

Tomas Georgiadis

TOMAS GEORGIADIS

Styrelseledamot

Tomas Georgiadis är född 1976 och civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Universitet. Han har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen samt av företagsutveckling och av styrelseuppdrag. Tomas är delägare och vice vd i Sterner Stenhus Holding AB och har varit med från start och byggt upp Sterner Stenhus-koncernen.

Favoritfasad: Parthenon

Tomas Ståhl

TOMAS STÅHL

Styrelseledamot

Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital och tidigare CFO i börsnoterade bolag, med erfarenhet av noteringsprocesser och styrelseledamot i El-Björn International AB, Satema AS, United Power AB , Logistea AB (publ) och Connecting Capital Fastighetsutveckling AB. Civilekonom och byggnadsingenjör.

Favoritfasad: Landsort (fyr)

Cristina Lindbäck

CHRISTINA LINDBÄCK

Styrelseledamot

Christina Lindbäck är född 1963 och styrelseledamot i Fasadgruppen sedan maj 2021. 

Hon är idag styrelseledamot och vice ordförande i IQ Samhällsbyggnad samt styrelseledamot i Skogsfond Baltikum AB, Stockholms Byggnadsförening och Resize Design AB.

Christina har tidigare varit hållbarhetschef för NCC-koncernen, miljö- och kvalitetschef för Ragn-Sells AB, Departementsråd miljödepartementet och styrelseordförande för Miljömärkning Sverige AB.

Favoritfasad

Mats Karlsson Fasadgruppen

MATS KARLSSON

Styrelseledamot

Född 1973. Styrelseledamot sedan maj 2023.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieexamen.

Väsentliga övriga uppdrag: Styrelseledamot KFAB Förvaltning och Kulturkonsulterna i Småland AB.

Bakgrund: Mats Karlsson var mellan år 2000-2021 verkställande direktör för AB Karlssons Fasadrenovering, som tillsammans med STARK Fasadrenovering bildade Fasadgruppen år 2016. Han har mer än 25 års erfarenhet från fasadbranschen.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 1 998 704 aktier (genom bolag).

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eftersom han under den senaste treårsperioden har varit anställd i Fasadgruppen.