LARS NORDIN

Styrelseordförande

MSc vid Industriell Ekonomi på Tekniska Högskolan i Linköping, började jobba på ABB i Paris senare Karolin Invest AB företag och ABA Gruppen därefter. Koncernchef & VD för ABA Group 1997-2006. Ordförande för Connecting Capital från 2019.

Favoritfasad: Carlton Hotel i Cannes

Mikael Karlsson

Styrelseledamot

Mikael Karlsson är affärsutvecklare och delgrundare av Fasadgruppen. Mikael har varit verksam som ägare och VD för STARK Fasadrenovering i 20 år. Totalt har Mikael över 30 års erfarenhet av fasadbranschen. Mikael är även styrelseledamot i Handelsbanken Marievik, Trifilon samt Maison Forte.

Favoritfasad: Grand Hotel

MATS KARLSSON

Styrelseledamot

Mats Karlssons är delgrundare av Fasadgruppen, Affärsområdeschef för Fasadgruppen Syd samt VD på Karlssons Fasadrenovering sedan 2000 och har arbetat där i 26 år. Under Mats tid som VD har Karlssons gått från 35 miljoner i omsättning till 145 miljoner. 

Favoritfasad: Colosseum i Rom

PÅL WAROLIN

VD / Styrelseledamot

Pål Warolin, VD för Fasadgruppen samt VD på Johns. Har en bred erfarenhet med ledande befattningar såsom försäljningschef, VD, koncernchef samt styrelsearbete inom flertalet branscher. Pål har en kandidatexamen som företagsingenjör.

Favoritfasad: Palacehuset Göteborg

TOMAS STÅHL

Styrelseledamot

Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital och tidigare CFO i börsnoterade bolag, med erfarenhet av noteringsprocesser och styrelseledamot i El-Björn International AB, Götessons Industri AB, Logistea AB (publ) och Connecting Capital Fastighetsutveckling AB. Civilekonom och byggnadsingenjör.

Favoritfasad: Landsort (fyr)

PER SJÖSTRAND

Styrelseledamot

Per Sjöstrand är VD för Instalco (noterade på Nasdaq Stockholm) och har lång erfarenhet som tidigare VD i bolag som PEAB Nord, Midroc Electro och NEA. Per har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

ULRIKA DELLBY

Styrelseledamot

Ulrika Dellby är civilekonom med lång erfarenhet av förvärv och utveckling av företag som investerare, managementkonsult, VD och från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade företag. Hon är idag styrelseledamot i Lifco, Cybercom, SJ samt Kavli och grundare samt ordförande för Hello World! Hon var tidigare partner på The Boston Consulting Group, VD för Brindfors Enterprise IG samt partner inom private equity i Fagerberg & Dellby.