LARS NORDIN

Styrelseordförande

MSc vid Industriell Ekonomi på Tekniska Högskolan i Linköping, började jobba på ABB i Paris senare Karolin Invest AB företag och ABA Gruppen därefter. Koncernchef & VD för ABA Group 1997-2006. Ordförande för Connecting Capital från 2019.

Favoritfasad: Carlton Hotel i Cannes

Mikael Karlsson

Styrelseledamot

Mikael Karlsson är affärsutvecklare och delgrundare av Fasadgruppen. Mikael har varit verksam som ägare och VD för Stark i 20 år. Totalt har Mikael över 30 års erfarenhet av fasadbranschen. Mikael är även styrelseledamot i Handelsbanken Marievik, Trifilon samt Maison Forte.

Favoritfasad: Grand Hotel

MATS KARLSSON

Styrelseledamot

Mats Karlssons är delgrundare av Fasadgruppen, Affärsområdeschef för Fasadgruppen Syd samt VD på Karlssons sedan 2000 och har arbetat där i 26 år. Under Mats tid som VD har Karlssons gått från 35 miljoner i omsättning till 145 miljoner. Mats är även VD för Murpoolen.

Favoritfasad: Colosseum i Rom

PÅL WAROLIN

VD / Styrelseledamot

Pål Warolin, VD för Fasadgruppen samt VD på Johns. Har en bred erfarenhet med ledande befattningar såsom försäljningschef, VD, koncernchef samt styrelsearbete inom flertalet branscher. Pål har en kandidatexamen som företagsingenjör.

Favoritfasad: Palacehuset Göteborg

TOMAS STÅHL

Styrelseledamot

Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital och tidigare CFO i börsnoterade bolag, med erfarenhet av noteringsprocesser och styrelseledamot i El-Björn International AB, Götessons Industri AB, Logistea AB (publ) och Connecting Capital Fastighetsutveckling AB. Civilekonom och byggnadsingenjör.

Favoritfasad: Landsort (fyr)

JIM JONSSON

Styrelseledamot

Jim Jonsson bedriver egen konsultverksamhet inom management, affärsutveckling och ekonomistyrning. Övriga styrelseuppdrag: Götessons Industri AB, ledamot Persson Intressenter AB, ledamot Sacci Ryggsäckar AB, ledamot Crux Klätter- och Säkerhetsutrustning AB, styrelseordförande. ​
Favoritfasad: Örebro Slott

STEFAN KARLSSON

Suppleant

Stefan är Affärsområdeschef för Fasadgruppen Öst samt VD på STARK Fasadrenovering och Mälardalens Mur & Puts - axlar i det helhetsansvaret för verksamheterna. Stefan är en av de som bäst känner STARK:s historia, organisation och kärnverksamhet - som en av de som varit längst inom företaget.
Favoritfasad: Stockholms stadion

NILS BERGSTRÖM

Suppleant

Nils Bergström är huvudägare i Connecting Capital Holding AB. Nils verkade tidigare som VD för ABA i 17 år. Idag arbetar Nils huvudsakligen som Senior Partner och i olika styrelser. Nils har en kandidatexamen i Ekonomi.

Favoritfasad: Gaudis i Barcelona

PER SJÖSTRAND

Styrelseledamot

Per Sjöstrand är VD för Instalco (noterade på Nasdaq Stockholm) och har lång erfarenhet som tidigare VD i bolag som PEAB Nord, Midroc Electro och NEA. Per har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.