LARS NORDIN

Styrelseledamot

MSc vid Industriell Ekonomi på Tekniska Högskolan i Linköping, började jobba på ABB i Paris senare Karolin Invest AB företag och ABA Gruppen därefter. Koncernchef & VD för ABA Group 1997-2006. Ordförande för Connecting Capital från 2019.

Favoritfasad: Carlton Hotel i Cannes

Mikael Karlsson

Styrelseledamot

Mikael Karlsson är affärsutvecklare och delgrundare av Fasadgruppen. Mikael har varit verksam som ägare och VD för STARK Fasadrenovering i 20 år. Totalt har Mikael över 30 års erfarenhet av fasadbranschen. Mikael är även styrelseledamot i Handelsbanken Marievik, Trifilon samt Maison Forte.

Favoritfasad: Grand Hotel

MATS KARLSSON

Styrelseledamot

Mats Karlssons är delgrundare av Fasadgruppen, Affärsområdeschef för Fasadgruppen Syd samt VD på Karlssons Fasadrenovering sedan 2000 och har arbetat där i 26 år. Under Mats tid som VD har Karlssons gått från 35 miljoner i omsättning till 145 miljoner. 

Favoritfasad: Colosseum i Rom

TOMAS STÅHL

Styrelseledamot

Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital och tidigare CFO i börsnoterade bolag, med erfarenhet av noteringsprocesser och styrelseledamot i El-Björn International AB, Götessons Industri AB, Logistea AB (publ) och Connecting Capital Fastighetsutveckling AB. Civilekonom och byggnadsingenjör.

Favoritfasad: Landsort (fyr)

PER SJÖSTRAND

Styrelseordförande

Per Sjöstrand är VD för Instalco (noterade på Nasdaq Stockholm) och har lång erfarenhet som tidigare VD i bolag som PEAB Nord, Midroc Electro och NEA. Per har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

ULRIKA DELLBY

Styrelseledamot

Ulrika Dellby är civilekonom med lång erfarenhet av förvärv och utveckling av företag som investerare, managementkonsult, VD och från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade företag. Hon är idag styrelseledamot i Lifco, Cybercom, SJ samt Kavli och grundare samt ordförande för Hello World! Hon var tidigare partner på The Boston Consulting Group, VD för Brindfors Enterprise IG samt partner inom private equity i Fagerberg & Dellby.