Styrelse

Per Sjöstrand

PER SJÖSTRAND

Styrelseordförande

Per Sjöstrand är VD för Instalco (noterade på Nasdaq Stockholm) och har lång erfarenhet som tidigare VD i bolag som PEAB Nord, Midroc Electro och NEA. Per har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Favoritfasad: Karlbergs slott

Gunilla Öhman

GUNILLA ÖHMAN

Styrelseledamot

Gunilla Öhman är född 1959 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet från såväl ledande positioner inom kommunikation och IR för bland andra SEB och Riksbanken, samt från styrelseuppdrag i noterade bolag. Hon är idag IR-ansvarig för NCAB samt styrelseledamot i Atvexa.

Favoritfasad: Tändstickspalatset

Tomas Georgiadis

TOMAS GEORGIADIS

Styrelseledamot

Tomas Georgiadis är född 1976 och civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings Universitet. Han har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen samt av företagsutveckling och av styrelseuppdrag. Tomas är delägare och vice vd i Sterner Stenhus Holding AB och har varit med från start och byggt upp Sterner Stenhus-koncernen.

Favoritfasad: Parthenon

Mikael Karlsson

MIKAEL KARLSSON

Styrelseledamot

Mikael Karlsson är delgrundare av Fasadgruppen. Mikael har varit verksam som ägare och VD för STARK Fasadrenovering i 20 år. Totalt har Mikael över 30 års erfarenhet av fasadbranschen. Mikael är även styrelseledamot i Handelsbanken Marievik, Trifilon samt Maison Forte.

Favoritfasad: Grand Hotel

Tomas Ståhl

TOMAS STÅHL

Styrelseledamot

Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital och tidigare CFO i börsnoterade bolag, med erfarenhet av noteringsprocesser och styrelseledamot i El-Björn International AB, Satema AS, United Power AB , Logistea AB (publ) och Connecting Capital Fastighetsutveckling AB. Civilekonom och byggnadsingenjör.

Favoritfasad: Landsort (fyr)

Ulrika Dellby

ULRIKA DELLBY

Styrelseledamot

Ulrika Dellby är civilekonom med lång erfarenhet av förvärv och utveckling av företag som investerare, managementkonsult, VD och från styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade företag. Hon är idag styrelseledamot i Lifco, Cybercom, SJ samt Kavli och grundare samt ordförande för Hello World! Hon var tidigare partner på The Boston Consulting Group, VD för Brindfors Enterprise IG samt partner inom private equity i Fagerberg & Dellby.

Favoritfasad: Stadsbiblioteket (Stockholm)