Medarbetare

5R0a8412 1 Cut Hemsida

DAVID GRAFFNER

Ekonomichef

+46 (0) 70 367 00 65

David Graffner arbetar som Ekonomichef och har en utbildning inom Internationell Ekonomi vid Växjö Universitet. Han har tidigare arbetat som Redovisningschef på Schindler Hiss AB under många år.

Favoritfasad: Kina Slott

Ingela Sandström

INGELA SANDSTRÖM

Ekonomiansvarig Fasadgruppen Öst

+46 (0) 73 973 96 27

Ingela Sandström arbetar som ekonomiansvarig för våra bolag i Fasadgruppen Öst. Hon arbetade tidigare som ekonomiansvarig på Karlaplans Plåtslageri.

Favoritfasad: Helsingfors Domkyrka

Mattias Widmark Frilagd

MATTIAS WIDMARK

Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

+ 46 (0)70-538 06 38

Mattias Widmark har i uppdrag som Kvalitets- och Miljösamordnare hos Fasadgruppen att verka för att höja Kvalitet och Miljö i koncernen. Sedan tidigt 90-tal har Mattias varit verksam som revisionsledare hos några av de största certifieringsorganen i landet och även varit Kvalitets- och Miljösamordnare i ett flertal bolag.

Favoritfasad: Engelbrektskyrkan

Adam Hempel Fasadgruppen

ADAM HEMPEL PREIHOLT

Konstruktör

+46 (0) 73-062 55 62

Adam Hempel är utbildad byggnadsingenjör vid Högskolan i Jönköping. Efter skolan började Adam att arbeta hos en tegeltillverkare under några år med inriktning av konstruktion och projektering av olika sorters tegelbyggnader. På Fasadgruppen arbetar Adam som konstruktör och supportar dotterbolagen i olika projekt.

Favoritfasad: Gamla brandstationen i Jönköping

Anders Drakes Frilagd Fasadgruppen

ANDERS DRAKES

Senior Rådgivare

+46 (0) 70-656 09 30

Anders Drakes har i uppdrag som Senior Rådgivare hos Fasadgruppen att verka för att utöka statusen för det traditionella muraryrket och då bland annat initiera Gesäll- samt Murarmästarprov. Detta så att de lokala bolagen inom Fasadgruppen bemannas med både Murargesäller och Murarmästare inom en snar framtid.

Favoritfasad: S:t Jacobs Kyrka Kungsträdgården

Lucas Lundin

LUCAS LUNDIN

Konstruktör

+46 (0) 73-845 14 48

Lucas Lundin är nyutexaminerad byggnadsingenjör med inriktning byggkonstruktion och projektering från Högskolan i Halmstad.

Favoritfasad: Colosseum i Rom