Affärsmodell

Fasadgruppens affärsmodell bygger på en decentraliserad struktur för att kunna ha en stark lokal närvaro med begränsade omkostnader. Affärsmodellen är uppdelad i tre delar: lokala enheter, geografiska enheter och centrala funktioner.

Lokala enheter

Dotterbolagen verkar under egna varumärken och ansvarar för kund, försäljning, produktion och projektkalkyl. Bolagen har en betydande självständighet att leda verksamheten på sina lokala marknader och bygger upp egna orderböcker mer kommande projekt. De säkerställer också att de är lönsamma genom att kontinuerligt utveckla sin kompetens inom kalkylering och utvärdering.

Geografiska enheter

Via de geografiska enheterna eller affärsområdena sker delning av best practice och resurser. Här identifieras också korsförsäljningsmöjligheter och gemensamma säljinitiativ där flera bolag kan arbeta med samma projekt inom olika discipliner. Bolagen har möjlighet att låna personal av varandra, liksom att tillhandahålla ställningar och annan utrustning.

Centrala funktioner

De centrala funktionerna omfattar inköp, affärsutveckling, förvärv, ekonomi och supportfunktioner. Genom att upphandla kontrakt för material och försäkringar på central nivå uppnås stordriftsfördelar som möjliggör för dotterbolagen att minska sina kostnader. Via koncernen får också dotterbolagen stöd i bland annat finansiell rapportering och juridiska frågor för att säkerställa att de kan fokusera på den dagliga verksamheten.

Senast uppdaterad 09 december 2020