Styrelse

Ulrika Dellby

ULRIKA DELLBY

Styrelseordförande

Född 1966. Styrelseordförande sedan maj 2022 (styrelseledamot sedan maj 2020 och  i bolag i Koncernen sedan 2019). Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Lifco AB, BICO AB, Linc AB, SJ AB, Werksta Holdco AB samt i IVAs Näringslivsråd. Advisory board member för Altocumulus Asset Management.

Bakgrund: Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB, Partner Boston Consulting Group, VD Brindfors Enterprise IG. Vice Ordförande Norrporten. Styrelseledamot Cybercom Group och Kavli Holding A/S. Grundare och ordförande Hello World! Ideell Förening.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 68 000 aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Favoritfasad: Stadsbiblioteket i Stockholm

Gunilla Öhman

GUNILLA ÖHMAN

Styrelseledamot

Född 1959. Styrelseledamot sedan juni 2020. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Väsentliga övriga uppdrag: Konsult och ägare av Carrara Communication AB. Uppdrag som IR-chef för NCAB Group AB (publ) och Nimbus Group AB. Styrelseledamot i Atvexa AB, Titania Holding AB och Dentalum Group AB.

Bakgrund: Tidigare informationsdirektör i SEB-koncernen, Sveriges Riksbank och Bankstödsnämnden. Tidigare styrelseledamot i Hoist Finance AB (publ), SJ AB,  Oatly AB och AMF Fonder AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 6 350 aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Favoritfasad: Tändstickspalatset

Tomas Georgiadis

TOMAS GEORGIADIS

Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan juni 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola.

Väsentliga övriga uppdrag: vVD & CFO Sterner Stenhus Holding AB och CFO Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ).

Bakgrund: Grundare och delägare av Sterner Stenhus Holding-koncernen samt uppdrag i flera av koncernens dotterbolag.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 1 685 841 aktier (genom Sterner Stenhus Holding AB).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Favoritfasad: Parthenon

Cristina Lindbäck

CHRISTINA LINDBÄCK

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan maj 2021. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet

Väsentliga övriga uppdrag: Hållbarhets- och kommunikationsdirektör för Ahlsellkoncernen. Styrelseledamot i IQ Samhällsbyggnad, Stockholms Byggnadsförening och Axfoundation. Ledamot av
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

Tidigare erfarenhet: Tidigare hållbarhetschef för NCC-koncernen, miljö- och kvalitetschef för Ragn-Sells AB, Departementsråd miljödepartementet och styrelseordförande för Miljömärkning Sverige AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 2 500

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Tomas Ståhl

TOMAS STÅHL

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan juli 2018. Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Väsentliga övriga uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i Connecting Capital Holding AB samt uppdrag i flera av Connecting Capital Holding AB:s dotterbolag. Styrelseledamot i United Power AB, VA Nordic AB, El-Björn AB, AB Nesel och AB Axag. 

Bakgrund: Tidigare ekonomi- och finanschef för bolag som LBI International och Traction. Revisor Arthur Andersen.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 200 000 aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eftersom Tomas är anställd av Connecting Capital som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Favoritfasad: Landsort (fyr)

Mats Karlsson Fasadgruppen

MATS KARLSSON

Styrelseledamot

Född 1973. Styrelseledamot sedan maj 2023.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieexamen.

Väsentliga övriga uppdrag: Styrelseledamot KFAB Förvaltning och Kulturkonsulterna i Småland AB.

Bakgrund: Mats Karlsson var mellan år 2000-2021 verkställande direktör för AB Karlssons Fasadrenovering, som tillsammans med STARK Fasadrenovering bildade Fasadgruppen år 2016. Han har mer än 25 års erfarenhet från fasadbranschen.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 1 998 704 aktier (genom bolag).

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eftersom han under den senaste treårsperioden har varit anställd i Fasadgruppen.