Styrelse

Per Sjöstrand

PER SJÖSTRAND

Styrelseordförande

Född 1958. Styrelseordförande sedan maj 2020 (styrelseledamot i bolag i Koncernen sedan 2019). Ordförande i ersättningsutskottet

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseordförande i Åhlin & Ekeroth AB, Green Landscaping Group AB (publ), Voltage AB, Ohmslag AB, VentPartner Sverige AB, J.N. Kraftinstallatörer Aktiebolag och Istamate AB. Styrelseledamot i Installatörsföretagen Service i Sverige AB. Verkställande direktör i Instalco AB och uppdrag i flera av dess dotterbolag.

Tidigare väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen (senaste fem åren): Uppdrag i flera av Instalco AB:s dotterbolag.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 990 280 aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Favoritfasad: Karlbergs slott

Gunilla Öhman

GUNILLA ÖHMAN

Styrelseledamot

Född 1959. Styrelseledamot sedan juni 2020. Ledamot i revisionsutskottet.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseledamot i Atvexa AB, Carrara Communication AB och Titania Holding AB (publ). IR-chef för NCAB Group AB (publ).

Tidigare väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Hoist Finance AB (publ), SJ AB, Oasmia Pharmaceutical AB, Oatly AB, Cereal Base CEBA Aktiebolag och AMF Fonder AB. IR-chef för för Edgeware AB (publ), Resurs Holding AB (publ), Eltel AB och Elekta AB (publ).

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 6 350 aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Favoritfasad: Tändstickspalatset

Tomas Georgiadis

TOMAS GEORGIADIS

Styrelseledamot

Född 1976. Styrelseledamot sedan juni 2020. Ledamot i ersättningsutskottet.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Linköpings tekniska högskola.

Nuvarande uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseordförande i Pallas Athena Group AB. Styrelseledamot i Sterner Stenhus Holding AB och Samstern Bromma Beckomberga 1:1 AB. Uppdrag i flera av Sterner Senhus Holding AB:s dotterbolag.

Tidigare väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Danielssons Sanering AB och SPEF Service AB. Uppdrag i flera av Sterner Stenhus Holding AB:s dotterbolag.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 4 320 480 aktier (genom Sterner Stenhus Holding AB).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Favoritfasad: Parthenon

Cristina Lindbäck

CHRISTINA LINDBÄCK

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan maj 2021.

Huvudsaklig utbildning: Jur.kand., Stockholms universitet

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseledamot och vice ordförande i IQ Samhällsbyggnad samt styrelseledamot i Skogsfond Baltikum AB, Stockholms Byggnadsförening och
Resize Design AB.

Tidigare erfarenhet: Tidigare hållbarhetschef för NCC-koncernen, miljö- och kvalitetschef för Ragn-Sells AB, Departementsråd miljödepartementet och styrelseordförande för Miljömärkning Sverige AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: -

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Tomas Ståhl

TOMAS STÅHL

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan juli 2018. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseledamot i AB Axag, AB Nesel och Logistea AB (publ), Logistea PropCo AB och Infrastructure Group Nordic AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Connecting Capital Holding AB samt uppdrag i flera av Connecting Capital Holding AB:s dotterbolag.

Tidigare väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen (senaste fem åren): Uppdrag i flera av Connecting Capital Holding AB:s dotterbolag.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 400 000 aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eftersom Tomas är anställd av Connecting Capital som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Favoritfasad: Landsort (fyr)

Ulrika Dellby

ULRIKA DELLBY

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan maj 2020 (styrelseledamot i bolag i Koncernen sedan 2019). Ordförande i revisionsutskottet.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseordförande i Fagerberg & Dellby AB, Fagerberg & Dellby Fond I Invest AB och Hello World! Ideell Förening med firma Hello World!. Styrelseledamot i SJ AB, Lifco AB (publ), Krysopras AB, Fagerberg & Dellby Fond I AB, Cybercom Intressenter AB, Abstrus AB och Kavli Holding A/S. Advisory board member för Altocumulus Kapitalförvaltning.

Tidigare väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Castellum Norr AB, Castellum Norr 2 AB, Cybercom Holding AB, CYBERCOM GROUP AB, BIG BAG Group AB, BIG BAG AB, Enskede Transport & Logistik AB, Hagströmska Holding AB, Hagströmska Gymnasiet AB, Kopparakademin AB, Malakit AB, Vitrio AB och Zifro AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 60 000 aktier (genom bolag).

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Favoritfasad: Stadsbiblioteket i Stockholm