Revisor

Årsstämman 2022 omvalde Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Richard Peters har varit huvudansvarig revisor sedan 2018. Richard Peters är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer). Deloitte AB:s adress är Deloitte AB, 113 79 Stockholm.

Senast uppdaterad 13 maj 2022