Koncernledning

Martin Jacobsson

MARTIN JACOBSSON

VD och koncernchef

+46 (0) 72 556 42 28

Född 1988. Verkställande direktör sedan 2023 (verksam i bolag i Koncernen sedan 2018).

Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Martin var mellan 2019-2023 vice VD och förvärvschef i Fasadgruppen. Han har tidigare arbetat som aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets.

Innehav i Fasadgruppen: 486 630 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024, 15 125 teckningsoptioner 2022/2025, 25 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Drottningholms Slott

Casper Tamm (1)

CASPER TAMM

CFO

+ 46 (0) 73-820 00 07

Född 1961. CFO sedan 2020.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i HACEI AB.

Erfarenhet: Casper har omfattande erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör, bland annat från den internationella Dow-koncernen, Teracom, Swedol och SSM Holding AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 38 100 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024, 15 125 teckningsoptioner 2022/2025, 15 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Arvfurstens Palats

Michèle Ferrari

MICHÈLE FERRARI

Marknadschef

+46 (0) 70 787 78 76

Född 1974. Marknadschef sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Michèle har omfattande erfarenhet från marknadsföring, grafisk formgivning och projektledning från bland annat IT- och elgrossistbranschen inom företag som Dustin Group och Rexel.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 500 aktier, 6 671 teckningsoptioner 2021/2024, 15 125 teckningsoptioner 2022/2025

Favoritfasad: Stenbockska palatset

Anders Planensten

ANDERS PLANENSTEN

Inköpschef

+46 (0) 70 735 23 13

Född 1964. Inköpschef 2018.

Utbildning: Gymnasieexamen.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Tungt murat och putsat byggande Ekonomisk förening.

Erfarenhet: Anders har över 30 års erfarenhet inom mur- och putsbranschen, och har tidigare bland annat arbetat som marknads- och försäljningschef på Randers Tegel AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 25 000 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024, 15 125 teckningsoptioner 2022/2025

Favoritfasad: Anfield Road

Jennie Sundberg.2

JENNIE SUNDBERG

HR-chef

+46 (0) 72 550 66 76

Född 1979. HR-chef sedan 2021.

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen med inriktning mot personal, arbete och organisation, Stockholms universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Jennie har mångårig erfarenhet av personalarbete och arbetsmiljöfrågor på ledningsnivå. Hon har bland annat arbetat med personalfrågor på AstraZeneca, Lantmännen och Peab.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 14 000 teckningsoptioner 2021/2024, 15 125 teckningsoptioner 2022/2025, 3 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Katedralen i Florens

Adrian Westman (1)

ADRIAN WESTMAN

IR- och hållbarhetschef

+46 (0) 73 509 04 00

Född 1985. IR- och hållbarhetschef sedan 2022 (IR-chef sedan 2019).

Utbildning: Examen i strategisk kommunikation och PR, Berghs School of Communication. Studier i företagsekonomi och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB.

Erfarenhet: Adrian har omfattande erfarenhet från kommunikations- och IR-arbete, och har tidigare varit partner på Fogel & Partners, informationschef på SBAB samt IR-chef för Nordnet, Evolution och Instalco.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 16 100 aktier, 15 000 teckningsoptioner 2021/2024, 15 000 teckningsoptioner 2022/2025, 15 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Stockholms stadshus

Peter Polland (1)

PETER POLLAND

Affärsområdeschef NordÖst

+46 (0) 73 823 09 96

Född 1967. Affärsområdeschef Öst sedan 2021.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieexamen

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Peter har mångårig erfarenhet av branschen och har tidigare bland annat varit arbetschef på Peab Sverige AB med ansvar för olika utförandeentreprenader.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 28 671 teckningsoptioner 2021/2024, 15 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Stockholms Stadion

Johan Claesson (2)

JOHAN CLAESSON

Affärsområdeschef SydVäst

+46 (0) 738 083 339

Född 1988. Affärsområdeschef Väst sedan 2020.

Utbildning: Bygg- och fastighetsekonom, Högskolan i Halmstad

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Johan har mångårig erfarenhet av branschen och var tidigare bland annat affärsområdeschef och produktchef för fasadlösningar på STO Scandinavia AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 818 aktier, 2 000 teckningsoptioner 2021/2024, 2 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: MP09 Black Panther

Peter Andersen (4)

PETER ANDERSEN

Affärsområdeschef Danmark

+45 2469 6490

Född 1973. Affärsområdeschef Danmark sedan 2021.

Utbildning: Murar- och byggnadskonstruktör, KEA - Københavns Erhvervsakademi

Övriga väsentliga uppdrag: Ordförande DI Byggeris Murarsektion och andra förtroendeuppdrag inom danska branschföreningen för bygg

Erfarenhet: Peter är fjärde generationens murmästare och var VD för P. Andersen & Søn mellan 2003-2021.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 174 022 aktier, 4 800 teckningsoptioner 2021/2024, 3 000 teckningsoptioner 2022/2025, 10 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Grundtvigskirken i Köpenhamn