Koncernledning

Martin Jacobsson

MARTIN JACOBSSON

VD och koncernchef

Född 1988. Verkställande direktör sedan 2023 (verksam i koncernen sedan 2018).

Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Martin var mellan 2019-2023 vice VD och förvärvschef i Fasadgruppen. Han har tidigare arbetat som aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets.

Innehav i Fasadgruppen: 490 000 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024, 15 125 teckningsoptioner 2022/2025, 25 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Drottningholms Slott

Casper Tamm (1)

CASPER TAMM

CFO

+ 46 (0) 73-820 00 07

Född 1961. Verksam i koncernen sedan 2020.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i HACEI AB.

Erfarenhet: Casper har omfattande erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör, bland annat från den internationella Dow-koncernen, Teracom, Swedol och SSM Holding AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 38 100 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024, 15 125 teckningsoptioner 2022/2025, 15 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Arvfurstens Palats

Danie̚l Bergman

DANIÉL BERGMAN

Förvärvschef

+ 46 (0) 76-301 85 67

Född 1980. Verksam i koncernen sedan 2023.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom samt en filosofie kandidatexamen i handelsrätt från Uppsala universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Daniél var mellan 2008-2022 VD för Tello Service Partner, som förvärvades av Fasadgruppen i februari 2021. Innan dess arbetade han inom corporate finance på PwC.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 2 961 aktier

Favoritfasad: Vasahuset i Uppsala

Johan Claesson (2)

JOHAN CLAESSON

Operativ chef (COO)

+46 (0) 738 083 339

Född 1988. Verksam i koncernen sedan 2020.

Utbildning: Bygg- och fastighetsekonom, Högskolan i Halmstad

Övriga väsentliga uppdrag: -

Erfarenhet: Johan var mellan 2020-2022 affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst och SydVäst. Han har mångårig erfarenhet av branschen och har tidigare bland annat varit affärsområdeschef och produktchef för fasadlösningar på STO Scandinavia AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 818 aktier, 2 000 teckningsoptioner 2021/2024, 2 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: MP09 Black Panther

Adrian Westman (1)

ADRIAN WESTMAN

Kommunikations- och hållbarhetschef

+46 (0) 73 509 04 00

Född 1985. Verksam i koncernen sedan 2019.

Utbildning: Examen i strategisk kommunikation och PR, Berghs School of Communication. Studier i företagsekonomi och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB.

Erfarenhet: Han har omfattande erfarenhet från kommunikations- och strategiarbete, och har tidigare varit partner på Fogel & Partners, informationschef på SBAB samt IR-chef för Nordnet, Evolution och Instalco.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 20 000 aktier, 15 000 teckningsoptioner 2021/2024, 15 000 teckningsoptioner 2022/2025, 15 000 teckningsoptioner 2023/2026

Favoritfasad: Stockholms stadshus