Koncernledning

Pål Warolin Fasadgruppen

PÅL WAROLIN

VD och koncernchef

+46 (0) 70 925 52 01

Född 1974. Verkställande direktör sedan 2020 (verksam i bolag i Koncernen sedan 2014).

Huvudsaklig utbildning: Teknologie kandidatexamen, Linnéuniversitet i Kalmar.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseordförande i Got Invest AB. Styrelseledamot i Warolin Vision AB och Fiskaregården Holding AB.

Erfarenhet: Pål har omfattande erfarenhet från ledande positioner inom flertalet branscher. Han var tidigare vd för Johns Bygg & Fasad, som köptes upp av Fasadgruppen 2017.

Innehav i Fasadgruppen: 672 580 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Palacehuset Göteborg

Martin Jacobsson Fasadgruppen

MARTIN JACOBSSON

Vice VD

+46 (0) 72 556 42 28

Född 1988. Vice verkställande direktör sedan 2020 (verksam i bolag i Koncernen sedan 2018).

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseledamot i Martin Capital AB.

Erfarenhet: Martin har varit ansvarig för Fasadgruppens förvärvsarbete sedan 2018. Han har tidigare arbetat som aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets.

Innehav i Fasadgruppen: 931 180 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Drottningholms Slott

Casper Tamm

CASPER TAMM

CFO

+ 46 (0) 73-820 00 07

Född 1961. CFO sedan 2020.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseordförande i HACEI AB.

Erfarenhet: Casper har omfattande erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör, bland annat från den internationella Dow-koncernen, Teracom och Swedol. Han kommer närmast från bostadstutvecklingsföretaget SSM Holding AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 38 100 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Arvfurstens Palats

Michele Ferrari Fasadgruppen Ram

MICHÈLE FERRARI

Marknadschef

+46 (0) 70 787 78 76

Född 1974. Marknadschef sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: -

Erfarenhet: Michèle har omfattande erfarenhet från marknadsföring, grafisk formgivning och projektledning från bland annat IT- och elgrossistbranschen inom företag som Dustin Group och Rexel.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 500 aktier, 6 671 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Stenbockska palatset

5R0a8616 1 Cut Hemsida1

ANDERS PLANENSTEN

Inköpschef

+46 (0) 70 735 23 13

Född 1964. Inköps- och försäljningschef sedan 2018.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieexamen.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseordförande i Tungt murat och putsat byggande Ekonomisk förening.

Erfarenhet: Anders har över 30 års erfarenhet inom mur- och putsbranschen, och har tidigare bland annat arbetat som marknads- och försäljningschef på Randers Tegel AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 33 900 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Anfield Road

Andreas Bendrik Fasadgruppen

ANDREAS BENDRIK

Affärsområdeschef Norr

+46 (0) 70 634 41 02

Född 1973. Affärsområdeschef Norr sedan 2019 (verksam i bolag i Koncernen sedan 1988).

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieexamen.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseordförande och verkställande direktör i Ramis 42:200 AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Näringen Fastigheter AB och Bendrik Invest AB. Styrelseledamot i Bendrik Högström Invest AB.

Erfarenhet: Andreas är VD för Valbo Fasad i Gävle och har varit i fasadbranschen i många år, med gedigen erfarenhet av fasadinstallation.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 1 110 200 aktier, 20 000 teckningsoptioner 2021/2024

Stefan Karlsson Fasadgruppen

PETER POLLAND

Affärsområdeschef Öst

+46 (0) 73 823 09 96

Född 1967. Affärsområdeschef Öst sedan 2021.

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieexamen.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: -

Erfarenhet: Peter har mångårig erfarenhet av branschen och kommer närmast från rollen som arbetschef inom Peab Byggservice med ansvar för olika utförandeentreprenader.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 28 671 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Vasilijkatedralen i Moskva

Mats Karlsson Fasadgruppen

MATS KARLSSON

Affärsområdeschef Syd

+46 (0) 70 667 20 52

Född 1973. Affärsområdeschef Syd sedan 2016 (verksam i bolag i Koncernen sedan 2004).

Huvudsaklig utbildning: Gymnasieexamen.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseledamot i KFAB Förvaltning AB, MAMO Fastigheter AB, S.Edström logistics Malmö AB och Kulturkonsulterna i Småland AB.

Erfarenhet: Mats har varit VD för Karlssons Fasadrenovering sedan år 2000 och är en av grundarna till Fasadgruppen. Han har mer än 25 års erfarenhet från fasadbranschen.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 2 498 380 aktier, 28 671 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Colosseum i Rom

Johan Claesson

JOHAN CLAESSON

Affärsområdeschef Väst

+46 0 738 083 339

Född 1988. Affärsområdeschef Väst sedan 2020.

Huvudsaklig utbildning: Bygg- och fastighetsekonom, Högskolan i Halmstad

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: -

Erfarenhet: Johan har mångårig erfarenhet av branschen och var tidigare bland annat affärsområdeschef och produktchef för fasadlösningar på STO Scandinavia AB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 200 aktier, 2 000 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: MP09 Black Panther

Adrian Westman

ADRIAN WESTMAN

IR-chef

+46 (0) 73 509 04 00

Född 1985. IR-chef (konsult) sedan 2019.

Huvudsaklig utbildning: Examen i strategisk kommunikation och PR, Berghs School of Communication. Studier i företagsekonomi och ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: Styrelseledamot i Fogel & Partners i Stockholm AB och Hypoteket Fondförvaltning Sverige AB.

Erfarenhet: Adrian har omfattande erfarenhet från kommunikations- och IR-arbete, och har tidigare bland annat varit informationschef på SBAB samt IR-chef för Evolution, Instalco och SBB.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 7 600 aktier.

Favoritfasad: Johannes kyrka

Jennie S (2)

JENNIE SUNDBERG

HR-chef

+46 (0) 72 550 66 76

Född 1979. HR-chef sedan 2021.

Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen med inriktning mot personal, arbete och
organisation, Stockholms Universitet.

Nuvarande väsentliga uppdrag utanför Fasadgruppen: -

Erfarenhet: Jennie har mångårig erfarenhet av personalarbete och arbetsmiljöfrågor på ledningsnivå. Hon har bland annat arbetat med personalfrågor på AstraZeneca, Lantmännen och Peab.

Aktieinnehav i Fasadgruppen: 14 000 teckningsoptioner 2021/2024

Favoritfasad: Katedralen i Florens