Bolagsstyrning

Fasadgruppen är ett svenskt publikt aktiebolag. Fasadgruppens bolagsstyrning grundar sig huvudsakligen på svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen och interna regler, innefattande policyer och instruktioner. I och med noteringen på Nasdaq Stockholm kommer Bolaget även att tillämpa bl.a. Nasdaqs regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Fasadgruppen avser inte att avvika från någon av reglerna i Koden.

Senast uppdaterad 01 december 2020