Investerare

Välkommen till Fasadgruppen Groups investerarsektion!

På dessa sidor presenteras aktuell information för dig som är aktieägare eller vill ha mer information om Fasadgruppen som investering. 

 

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Kalender

Delårsrapport januari-juni 2022: 16 augusti 2022

Delårsrapport januari-september 2022: 15 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 14 februari 2023

Senast uppdaterad 15 maj 2022