Investerare

På dessa sidor presenteras aktuell information för dig som är aktieägare eller vill veta mer om Fasadgruppen som investering.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Kalender

Delårsrapport januari-september 2023: 14 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 13 februari 2024

Senast uppdaterad 12 september 2023