Investerare

Välkommen till Fasadgruppen Groups investerarsektion!

På dessa sidor presenteras aktuell information för dig som är aktieägare eller vill ha mer information om Fasadgruppen som investering. 

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Kalender

Bokslutskommuniké 2022: 14 februari 2023

Delårsrapport januari-mars 2023: 11 maj 2023

Årsstämma 2023: 11 maj 2023

Delårsrapport januari-juni 2023: 15 augusti 2023

Senast uppdaterad 18 november 2022