Investerare

Välkommen till Fasadgruppen Groups investerarsektion!

På dessa sidor presenteras aktuell information för dig som är aktieägare eller vill ha mer information om Fasadgruppen som investering. 

 

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Kalender

Bokslutskommuniké 2021: 17 februari 2022

Årsstämma 2022: 12 maj 2022

Delårsrapport januari-mars 2022: 12 maj 2022

Delårsrapport januari-juni 2022: 16 augusti 2022

Delårsrapport januari-september 2022: 15 november 2022

Senast uppdaterad 18 november 2021