Medlemskap

Fasadgruppen är medlem i olika organisationer i syfte att få stöttning, inspiration och kunskap i vårt arbete att arbete mer hållbart och bidra till samhällsnytta. 

 

UN Global Compact

Fasadgruppen är ansluten till FN:s Global Compact, vilket innebär att vi förbinder oss att verka i enlighet med Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

Fasadgruppens hållbarhetsarbete är sedan tidigare kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Att integrera Global Compacts principer i verksamheten är en prioriterad och viktig del av Fasadgruppens fortsatta arbete för ett mer ansvarsfullt företagande. Genom kontinuerlig effektivisering av processer, en miljöanpassad kärnverksamhet och ett fokuserat säkerhetsarbete bidrar Fasadgruppen till ett hållbart samhälle.

Läs mer om: www.unglobalcompact.org


Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem.

EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå sina medlemsföretag med kunskap samt genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektivisering.

Läs mer om: Energieffektiviseringsföretagen

 

Håll Nollan - Samverkan för noll olyckor i byggbranschen

Fasadgruppen är medlem i Håll Nollan som är en medlemsorganisation som driver utvecklingsarbete inom bygg- och fastighetsbranschen med fokus på säkerhet och arbetsmiljö.

Tanken med medlemskapet är att samverka och hjälpa varandra genom att dela med sig av sin kunskap. Olika företag har olika förutsättningar. 

Läs mer om: Håll Nollan

 

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. 

Byggföretagen har cirka 3800 medlemsföretag. Visionen är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. För att det ska bli verklighet krävs att byggindustrin är attraktiv, sund och säker - en framtidsbransch i ständig utveckling med gott anseende.

Läs mer om: Byggföretagen

 

Mur & Putsföretagen

Mur & Putsföretagen – är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen har närmare 90 medlemsföretag över hela landet som utgörs av entreprenörer, leverantörer och intressenter. 

Mur & Putsföretagen ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

Läs mer om: Mur & Putsföretagen

 

   
   

Senast uppdaterad 14 mars 2023