Koncerncertifierad inom miljö och kvalitet

För att kunna arbeta hållbart och bidra till en hållbar utveckling när det gäller miljö och kvalitet, så arbetar vi utifrån vissa regler och rutiner för att tillse att just kvaliteten är god och miljön trygg.

Företagets sätt att leda kvalitets- och miljöarbetet är anpassat, externt granskat och certifierat enligt ISO-standarderna ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 (Miljö). Granskning sköts av certifieringsorgan ackrediterat av Swedac.

Alla dotterbolag i koncernen har blivit godkända och certifierade enligt ISO 9001, 14001 eller FR2000. Att arbeta systematiskt med fungerande arbetsprocesser inom dessa områden är en prioriterad fråga. Detta betyder kort att vi uppfyller kraven i de internationella ISO-standarderna, genom att ha god kontroll på kvalitets- och miljöarbetet samt en förmåga till ständig förbättring, inom dessa områden, som är mätbar. 

För mer information, kontakta Fasadgruppens Kvalitets- och Miljösamordnare:

Mattias Widmark
Kvalitets- och Miljösamordnare (KMS)

 

Senast uppdaterad 02 juni 2023