Medvetet hållbarhetsarbete

Med både ansvar och engagemang bidrar vår verksamhet, såväl lokalt som regionalt. Med vårt engagemang vill vi visa att vi verkligen tror på vår mission att förbättra världen genom en hållbar fasad i taget.


Att vara störst i Norden innebär inte bara en stark position på marknaden utan även ett stort ansvar. För att driva företaget och branschen framåt, har Fasadgruppen genomför ett hållbarhetsprogram för att höja kompetensen inom området.

Syftet med utbildningen har varit att få bättre förståelse för vad hållbarhet innebär, vilket gör att vi som företag kan fatta bättre beslut. Det handlar om att identifiera affärsmöjligheter och reducera risker ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv.

Genom en strategisk hållbarhetsplan, finns bättre förutsättningar för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor. Fasadgruppen vill genom tydliga mål, långsiktighet och ett brinnande intresse bidra till samhällsnyttan.

Sustainability Business Program leds av SEB och Grant Thornton och genomfördes under 2020.


Senast uppdaterad 18 augusti 2021