FN:s hållbarhetsmål 2030

Fasadgruppen stödjer FN:s globala hållbarhetsmål och har valt ut att fokusera mera på några av dessa. 


För att ett hållbarhetsarbete ska fungera i praktiken och ge maximal effekt behöver det vara integrerat i de övergripande strategierna. Fasadgruppen ser hållbarhetsarbetet som en prioriterad fråga och vårt förhållningssätt och engagemang visar sig på olika sätt och vi har delat in det i fem fokusområden:

  • Hållbara städer och ekonomisk tillväxt (11)
  • Hållbar konsumtion och produktion (12)
  • Bekämpa klimatförändringarna (13)
  • Jämställdhet (5)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)

Senast uppdaterad 11 april 2022