Samarbejde over grænserne

I det centrale Lund ligger Maria Magle – et middelalderkvarter, hvor Granitor omdanner en gammel universitetsbygning til boliger. Murpoolen er totalentreprenør for den omfattende renovering og samarbejder med tre andre virksomheder i Fasadgruppen. Da ejendommen bærer på en tusindårig historie, skal håndværket udføres med nænsom hånd og stor dygtighed.

221027Mariamagle 19

KVARTERET Maria Magle har stort set set ens ud gennem århundreder – og gaderne der omkranser kvarteret har alle et middelalderligt snit. Kvarteret blev opført ikke længe efter Domkirken i Lund, og mellem ca. 1100 og 1550 lå her en kirke - hvis kirkegård var i brug helt ind i 1800-tallet. Den imponerende murstensbygning blev opført i 1860'erne, efter at Lunds Universitet havde besluttet at opføre en del af kemifakultetet her. Bygningen var i universitetsregi indtil 2016, hvor Granitor-koncernen købte ejendommen, der på daværende tidspunkt havde stået tom i to år.

- Granitor skal bygge lejligheder og Murpoolen er udpeget som totalentreprenør på en omfattende renovering af facaden samt indvendigt murer- og pudsarbejde, fortæller Marcus Biosca, der er projektleder i Murpoolen. Til at hjælpe os har vi tre af vores søsterselskaber, nemlig Malmö Mur & Gips, Cortex Facaderens & Membran (fra Danmark) og Helsingborgs Fasad & Kakel.

Marcus Biosca, byggeleder i Murpoolen, inspicerer de gamle indervægge i træ.

 

Bevaringsværdighed forpligter

Renoveringen startede i foråret 2022 og forventes afsluttet i 2023. Arbejdet er tilrettelagt sådan, at Cortex har afrenset både tag og facade samt fræset fugerne i facaden. Helsingborgs Fasad & Kakel har omfuget facaden og lavet en indvendig oppudsning af kælder, stueetage og overetage. Endelig har Murpoolen stået for større murerarbejder inde og en del murerarbejde udenfor, mens Malmö Mur & Puts har opmuret ejendommens skorstene.

- Da det er et bevaringsværdigt byggeri, har vi fået klare anvisninger på, hvordan vi skal gå til værks, og hvilke materialer vi skal arbejde med for at bevare det gamle udseende. Vi har blandt andet brugt gamle fugeteknikker, hvilket har været enormt spændende, siger Marcus.

Smidigt samarbejde

At fire søsterselskaber på den måde får mulighed for i fællesskab at stå for en større renovering gør det nemmere på alle niveauer.

- Takket være vores forskellige kompetenceprofiler har vi sammen kunnet tage ansvar for dette projekt. Det at vi er en del af samme koncern gør, vi arbejder mod de samme mål og kan stole fuldt ud på hinanden. Derudover har vi altid yderligere ekspertise indenfor rækkevidde i Fasadgruppen, hvis vi har brug for noget. Det er virkelig inspirerende at være en del af et så unikt projekt, siger Marcus.

Når hele ejendommen er renoveret, kommer den til at rumme 24 ejerlejligheder, heraf tolv i stueetagen og ti på øverste etage - samt to etagelejligheder. Granitors idé er at udnytte Maria Magles kulturhistorie og samtidig udvikle nye moderne boliger af nutidens standarder. Indflytning forventes at kunne ske i julen 2023.

Senest opdateret 14 februar 2023

Flere nyheder


Alle nyheder