Retningslinjer for whistleblower-ordningen - 2Secure 2Whistle

Fasadgruppen ønsker et åbent forretningsklima, høj forretningsetik og altid at se mulighederne for nye forbedringer. Vores medarbejdere, kunder og leverandører er vores vigtigste kilder til indsigt i eventuelle mangler, der bør rettes.

Shutterstock 578613607 Low (1)

Enhver, der har mistanke om en uregelmæssighed, som er i konflikt med Fasadgruppens værdier, forretningsetik eller loven, skal have mulighed for at tale uden frygt for repressalier. Du kan vælge at indsende dine oplysninger anonymt. For at beskytte dem, der ligger inde med information, har Fasadgruppen en whistleblower-politik med en tilhørende rapporteringsfunktion.


Hvad kan rapporteres?

• Gennem ordningen kan der rapporteres mistanke om alvorlige uregelmæssigheder. Disse inkluderer:
• økonomisk kriminalitet såsom bestikkelse, tyveri, svig og forfalskning, regnskabsmæssige overtrædelser og anden overtrædelse af regnskabs- og skattelovgivning,
• en interessekonflikt mellem en medarbejder og Fasadgruppen eller
• andre alvorlige uregelmæssigheder, der påvirker Fasadgruppens vitale interesser eller enkeltpersoners liv og helbred, for eksempel alvorlige miljøforbrydelser, store mangler i sikkerheden på arbejdspladsen og alvorlige former for diskrimination og chikane.


Hvem kan rapportere?

Ordningen kan bruges af alle ansatte (uanset ansættelsesform) i alle virksomheder i Fasadgruppen. Kunder og leverandører kan også bruge ordningen.


Hvordan foretages en rapportering?

• Mulighed 1: Rapporter til en chef i Fasadgruppens organisation eller koncernledelse.
• Mulighed 2: Rapporter anonymt via whistleblower-værktøjet, se nedenfor.


Hvordan rapporteres andre sager?

Andre typer sager, såsom tvister, fejl, klager, mindre regelbrud og chikane, mobning, utilfredshed med løn og lignende, skal ikke rapporteres via dette system. Disse forhold skal primært rapporteres til den nærmeste leder eller på en måde, der er specificeret i Fasadgruppens øvrige politikker, retningslinjer og rutiner.


Rapporteringsværktøj

For at sikre din anonymitet leveres rapporteringsværktøjet af en ekstern og uafhængig aktør. Rapporteringskanalen er krypteret og beskyttet af adgangskode. Du er aldrig tvunget til at opgive din identitet, hvis du ikke vil.

• Du skal ikke have bevis for din mistanke, men ingen beskyldninger må gøres gældende med ondsindet forsæt eller velvidende, at anklagen er falsk.
• Det er vigtigt, at du beskriver alle sagens kendsgerninger, inklusive de omstændigheder, som du synes er mindre vigtige. Vær omhyggelig med din beskrivelse og vedhæft alt, der kan være relevant.

Rapporteringskanaler

2Secure har to kanaler til rapportering; web eller telefon. Indtast firmakoden: JRD430

1. Web: wb.2secure.se
2. Telefon: +46 077-177 99 77

Senest opdateret 22 november 2021