Førertrøje i den grønne omstilling

Et af Fasadgruppens fokusområder er at have førertrøjen på i den grønne omstilling.

Bæredygtige ydelser

Fasadgruppen bidrager gennem vores ydelser til at reducere den klimabelastning, der udgår fra bygninger og ejendomme. Beregninger viser, at opvarmning af bygninger står for cirka 20 procent af det samlede energiforbrug, samtidig med at mange bygninger har stort behov for renovering - hvilket betyder, at en betydelig del af energiforbruget er unødvendigt spild. Tiltag som facade- og loftsisolering, vinduesrenovering og -udskiftninger er derfor afgørende for at reducere energiforbruget i fremtiden.

Ofte kan de mest miljøvenlige løsninger også være de dyreste på kort sigt, hvorfor vi arbejder med at informere om de langsigtede fordele ved at vælge klimasmarte alternativer. I takt med at elomkostningerne er steget, er tilbagebetalingstiden for investeringer i energieffektivisering også faldet.

Udover at tilbyde energieffektiviserende ydelser arbejder Fasadgruppen på konstant at effektivisere vores arbejdsmetoder og processer samt at reducere materialespild i forbindelse med projektgennemførelse.

Bæredygtige indkøb

Materialer udgør den største klimapåvirkning i Fasadgruppens værdikæde, og vi stræber efter at øge andelen af ​​bæredygtige indkøb, for eksempel teglsten produceret med biogas. Beslutningen om, hvilket materiale der skal bruges, træffes i de fleste tilfælde af slutkunden, men Fasadgruppen kan gennem information påvirke beslutningen om at vælge den mest miljøvenlige løsning.

Vi kræver også, at vores leverandører handler i overensstemmelse med vores adfærdskodeks og klassificerer dem på en bæredygtighedsskala A-C for at øge andelen af ​​bæredygtige indkøb. Vi prioriterer leverandører, der kan tilbyde muligheden for at købe materialer produceret ud fra særlige bæredygtighedskriterier.

Mindsket klimapåvirkning

Fasadgruppen stræber efter at reducere vores egen klimapåvirkning gennem ansvarlig transport, rejseaktivitet, indkøb og energiforbrug. Koncernens udledning af drivhusgasser kommer hovedsageligt fra vores biler, og vi køber udelukkende hybrid- eller elbiler. I 2030 skal alle biler være drevet af el.

Alle datterselskaber i Fasadgruppen er godkendt efter ISO 9001 (kvalitetscertificering) og ISO 14001 (miljøcertificering) eller tilsvarende. ISO-certifikaterne er en anerkendelse af virksomhedernes arbejde med at opretholde god kontrol med kvaliteten af ​​deres drift og arbejde med at reducere den miljøbelastning, som driften medfører. ISO-certificeringerne er nødvendige for at vinde visse projekter, især inden for offentlige indkøb. Mangler en nyopkøbt virksomhed certificeringer, påbegyndes straks arbejdet med at skaffe disse som led i Fasadgruppens integrationsproces.

Senest opdateret 14 marts 2023