Branschens mest stabile partner

Et af Fasadgruppens fokusområder er at være branchens mest stabile partner.

Styring

Fasadgruppens decentrale forretningsmodel stiller særlige krav til styring og risikostyring i koncernen. Med udgangspunkt i en tydeligt formuleret styremodel, der både sikrer tilstrækkelig kontrol med forretningen og fremmer handlefrihed og lokalt iværksætteri, styrker vi Fasadgruppens konkurrenceevne.

Bæredygtige opkøb og finansiering

Fasadgruppen har en aktiv opkøbsstrategi med det formål at udvide den geografiske tilstedeværelse og styrke udbuddet. Gennem en kontinuerligt forfinet proces omkring opkøb og integrationsmodel sikrer koncernen, at den opkøber kvalitetsvirksomheder, der bidrager til koncernens vækst og mål.

I forlængelse af opkøbsstrategien optager Fasadgruppen kun finansiering knyttet til bæredygtighed. Koncernens låneaftale er knyttet til udvalgte bæredygtighedsindikatorer, hvor renterne justeres ud fra Fasadgruppens opfyldelse af bestemte målværdier.

Etik og antikorruption

Fasadgruppen accepterer ikke nogen form for korruption, bestikkelse, afpresning eller hvidvaskning af penge, og vi arbejder på at forhindre denne type aktiviteter. Et vigtigt værktøj er vores adfærdskodeks, som skal accepteres af både medarbejdere og leverandører, samt den whistleblowerfunktion, der er tilgængelig for medarbejdere, kunder og leverandører. Vi foretager desuden årligt stikprøvekontrol af de underleverandører, der anvendes i forbindelse med projekter.

Fasadgruppen stræber efter at have et åbent forretningsklima, høj forretningsetik og altid se mulighederne for nye forbedringer. Ved mistanke om uregelmæssigheder som bestikkelse, interessekonflikter, brud på miljøregler eller sikkerhedsmangler på arbejdspladsen varetages derfor whistleblower-funktionen - med mulighed for anonymitet - af en ekstern og uafhængig aktør.

Senest opdateret 14 marts 2023