Branchens bedste arbejdsplads

Et af Fasadgruppens fokusområder er at være branchens bedste arbejdsplads.

Sikkert arbejdsmiljø

Fasadgruppens virke indebærer risici omkring sikkerhed og arbejdsmiljø. Arbejdet udføres ofte på stilladser og i højden. Vi arbejder derfor for et godt og sikkert arbejdsmiljø med klare sikkerhedskrav på vores byggepladser.

Vi har en arbejdsmiljøgruppe i koncernen med repræsentanter fra de forskellige forretningsområder, som arbejder for, at vi kan tilbyde det bedste arbejdsmiljø for vores håndværkere. Hver dattervirksomhed har en sikkerhedsrepræsentant, der refererer til arbejdsmiljøgruppen.

Skader og ulykker skal forebygges ved årligt at kortlægge potentielle arbejdsmiljørisici i den enkelte virksomhed og udarbejde en plan for, hvordan disse skal forebygges. Dette skal dokumenteres af arbejdsmiljøgruppen og rapporteres til og følges op af koncernledelsen. Alle vejledere er uddannet i sikre arbejdsmetoder og rutiner, hvilket dokumenteres i en kompetencematrix, der årligt rapporteres til ledelse og bestyrelse.

Inklusion og mangfoldighed

Fasadgruppen opererer i en branche, der historisk har været stærkt mandsdomineret, især på håndværkersiden. Vi arbejder derfor aktivt for at øge antallet af kvindelige medarbejdere i koncernen.

Et vigtigt aspekt af dette arbejde er at tilbyde inkluderende arbejdspladser, hvor ingen former for diskrimination eller chikane er tilladt. Fasadgruppen har nultolerance over for diskrimination ved rekruttering, aflønning, arbejdstid, ferie, arbejdsopgaver, forældreorlov, vurdering af præstationer, udvikling samt sundheds- og velfærdsgoder.

Kompetenceforsyning og -udvikling

For at styrke håndværkerbranchens langsigtede tiltrækningskraft deltager vi på uddannelsesmesser og samarbejder med erhvervsuddannelser, samt tilbyder lærlingeuddannelser.

Internt ønsker vi at gøre brug af vores medarbejderes mange kompetencer gennem videndeling og lederudvikling. Gennem årlige medarbejderundersøgelser sporer vi os ind på udviklingsområder for hele tiden at blive en bedre arbejdsgiver.

Senest opdateret 14 marts 2023