Rammer og mål

Fasadgruppens rammer for bæredygtighed udspringer af vores markedsførende position, hvor vi viser vejen med bæredygtig forretning gennem tre fokusområder og tilhørende underområder. Arbejdet inden for fokusområderne skal bidrage til Fasadgruppens finansielle og ikke-finansielle mål samt til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Branchens bedste arbejdsplads

Underområder

 • Sikkert arbejdsmiljø
 • Inklusion og mangfoldighed
 • Kompetenceforsyning og udvikling

Koncernmål

 • Medarbejdere som anbefaler os til andre (eNPS, index)
 • Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdede timer (LTIF, index)
 • Andelen af kvinder i nyoprettede ledende stillinger, %

Førertrøje i den grønne omstilling

Underområder

 • Bæredygtige ydelser
 • Bæredygtige indkøb
 • Mindsket klimapåvirkning

Koncernmål

 • Totalt udslip inden for scope 1 og 2 i forhold til omsætning, tCO2e / MSEK
 • Totalt udslip inden for scope 3 opstrøms i forhold til omsætning, tCO2e / MSEK

Branchens mest stabile partner

Underområder

 • Styring
 • Bæredygtige opkøb og finansiering
 • Etik og antikorruption

Koncernmål

 • Nettoomsætningsvækst i koncernen, %
 • Justeret EBITA-margin, %
 • Kassekonvertering, %
 • Rentebærende nettoforpligtelser i koncernen (andel af justeret EBITDA)
 • Fordeling som andel af nettoresultatet, %

Senest opdateret 14 marts 2023