Fem bæredygtighedsmål

For at få en bæredygtighedsindsats til at fungere i praksis og give maksimal effekt, skal den integreres i de overordnede strategier. Fasadgruppen ser bæredygtighedsarbejdet som en prioriteret indsats, og vores tilgang og engagement viser sig på forskellige måder, som vi har opdelt i fem fokusområder.

 

 

Bæredygtige byer og samfund

Vores ambition er at arbejde langsigtet og bæredygtigt i alt, hvad vi laver og i alle vores samarbejder. At gennem vores viden og vores ydelser fremme positive økonomiske, sociale og miljømæssige koblinger mellem byområder og landdistrikter. Her gælder det om at implementere strategier for inklusion, ressourceeffektivitet og forskellige former for risikoreduktion. Generelt er det et spørgsmål om at forsøge at minimere byernes negative miljøpåvirkning i hvert projekt.

Idrætssponsering

Vi sponsorerer forskellige lokale idrætsforeninger i de områder, hvor vi opererer, som har til formål at realisere mål, der er sat af samfundet, foreninger, atleter og organisationer. Vi vil aktivt bidrage til en positiv udvikling i miljøer, hvor mennesker kan trives og vokse. Derfor deltager vi i forskellige aktiviteter, der får samfundene til at bevæge sig. Vi gør dette, fordi vi aktivt vil bidrage til en positiv udvikling for vores samfund og den næste generation. I Sverige sponsorerer eller har vi sponsoreret det svenske håndboldlandshold, Eliteløbet, Allsvenskan (fodbold) og Parasportforbundet.

Persondatapolitik

Vi beskytter alles integritet, og vi er ansvarlige for de personlige oplysninger, som vores kunder og samarbejdspartnere giver os. Vi behandler, opbevarer og håndterer personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

 

Bæredygtig energi til alle

Al energiforbrug har en miljøpåvirkning. I Sverige går omkring 30 procent af energiforbruget til opvarmning af vores huse. En velisoleret facade danner grundlag for reduceret energiforbrug og ved at sikre, at ejendommen er isoleret, reduceres energibehovet til opvarmning og dermed også påvirkningen af ​​miljøet. Fasadgruppen forsøger så vidt muligt at italesætte fordelene ved en velisoleret facade over for vores kunder.

Energivenlig renovering giver højere ejendomsværdi
At renovere af energivenligt ved at efterisolere facaden, øger ikke kun ejendommens værdi, men skaber også et bedre indeklima. Hvor lang tid der går, før en facaderenovering kan betale sig, afhænger ikke kun af forskellige energitiltag, men påvirkes også af muligheden for at hæve husleje, ejendomspriser, eventuel genhusning, prisen på fjernvarme og sidst men ikke mindst nye bygningsregler. Vi hjælper kunder og partnere med at tænke energieffektivt.


Fordele ved efterisolering af facaden

  • Øger ejendommens værdi
  • Lavere energiudgifter
  • Minsket miljøpåvirkning
  • Mere lydtæt hus
  • Mindre fugt i facaden
  • Bedre indeklima uden kuldebroer og med bedre luftcirkulation

Mindsket klimapåvirkning

Konstant forbedring af processer inden for miljø og kvalitet er en del af vores forretningskoncept, og vores kvalitets- og miljøpolitik er grundlaget for vores mål. Alle datterselskaber i koncernen er blevet godkendt og certificeret i henhold til ISO 9001 og 14001. At arbejde systematisk med disse områder er et prioriteret emne. Det betyder kort sagt, at vi opfylder kravene i de internationale ISO-standarder ved at have god kontrol over kvalitets- og miljøarbejdet samt en evne til løbende forbedring på disse områder, hvilket er målbart.

For mere information om vores ISO-certificering, kontakt Mattias Widmark, Kvalitets- og Miljøkoordinator (KMS) på mattias.widmark@fasadgruppen.se eller tlf. (+46) 070-538 06 38.

 Bæredygtigt forbrug og produktion

Fasadgruppen stræber hele tiden efter at tilbyde ressourceeffektive ydelser på en bæredygtig måde til så mange som muligt. Vi vælger vores leverandører omhyggeligt og kræver, at bæredygtighed også er et prioriteret emne for dem. Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer er i fokus.

Fasadgruppens mål er at øge mængden af fossilfrie biler til funktionærer og udførende årligt og på længere sigt til at have en helt fossilfri bilpark.

Reducer mængden af ​​affald
I 2030 reduceres affaldsmængden markant gennem foranstaltninger til forebyggelse, reduktion og genanvendelse af affald.

 Ligestilling

Ligestilling handler om en fair fordeling af magt, indflydelse og ressourcer. At afskaffe alle former for diskrimination mod alle kvinder og sikre fuld og reel deltagelse af kvinder og lige muligheder for lederskab på alle beslutningsniveauer.

Som en del af Fasadgruppens arbejde for øget mangfoldighed og inklusion stræber vi efter at øge antallet af kvindelige medarbejdere og vores vision for 2030 er, at mindst 50% af medarbejderne skal være kvinder i koncernen på funktionærsiden. Forebyggelse af korruption i forretningen over tid er også et af Fasadgruppens mål.

 Anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst

Vi arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø med tydelige sikkerhedskrav på vores byggepladser. Vi har en arbejdsmiljøgruppe i koncernen, der har skarpt fokus på sikkerhed, så vi kan tilbyde det bedste arbejdsmiljø for vores håndværkere. Alle medarbejdere og leverandører skal læse og godkende Fasadgruppens adfærdskodeks.

Fasadgruppens mål er at reducere langtidsfravær og mindske antallet af ulykker til 0% over tid.

For mere information om Fasadgruppens arbejdsmiljøarbejde, kontakt Jennie Sundberg, HR-manager, på jennie.sundberg@fasadgruppen.se eller tlf. (+46) 072-550 66 76.

Fremme de unges beskæftigelse, uddannelse og praktik
Vi investerer i den yngre generation på forskellige måder, blandt andet ved at tage imod lærlinge så vidt muligt. Vi tilbyder praktikpladser, og vi ser os selv som et vigtigt forbillede og en første arbejdsgiver.

 

Senest opdateret 11 april 2022