Medlemskab

Fasadgruppen er medlem af forskellige organisationer for at få støtte, inspiration og viden i vores indsats for at arbejde mere bæredygtigt og bidrage til gavn for samfundet.

UN Global Compact

Fasadgruppen er tilsluttet FN's Global Compact, hvilket indebærer, at vi forpligter os til at handle i overensstemmelse med Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption.

Fasadgruppens bæredygtighedsarbejde har allerede været knyttet til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. At integrere Global Compacts principper i virksomheden er en prioriteret og vigtig del af Fasadgruppens fortsatte arbejde for mere ansvarlig forretningsdrift. Gennem løbende effektivisering af processer, en miljøtilpasset kerneforretning og fokuseret sikkerhedsarbejde bidrager Fasadgruppen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere på www.unglobalcompact.org


Energieffektiviseringsvirksomheder

Energieffektivitetsvirksomheder ('Energieffektivitetsföretagen, EEF'), fordi vi stræber efter et langsigtet og bæredygtigt energisystem.

EEF arbejder for at øge energieffektiviteten i Sverige ved at støtte og hjælpe sine medlemsvirksomheder med viden og ved at påvirke beslutningstagere i den rigtige retning i forhold til energieffektivitet.

Læs mere om: Energieffektiviseringsvirksomheder

 

Håll Nollan - Samvirke for nul ulykker i byggebranchen

Fasadgruppen er medlem af Håll Nollan, som er en medlemsorganisation, som driver udviklingsarbejde i bygge- og ejendomsbranchen med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø.

Tanken med medlemskabet er at samarbejde og hjælpe hinanden ved at dele viden og kundskab. Forskellige virksomheder har forskellige forudsætninger.

Læs mere om: Håll Nollan

 

Byggevirksomheder 

Byggevirksomheder ('Byggföretagen') er en branche- og arbejdsgiverorganisation for bygge-, anlægs- og specialvirksomheder, der ønsker at bygge Sverige på anstændige fundamenter.

Byggevirksomheder har omkring 3800 medlemsvirksomheder. Visionen er en bæredygtig samfundsopbygning i verdensklasse. For at dette kan blive til virkelighed, skal byggebranchen være attraktiv, sund og sikker - en fremtidig branche i konstant udvikling med et godt ry.

Læs mere om: Byggevirksomheder

 

Murer & Pudsvirksomheder

Murer & Pudsvirksomheder ('Mur & Putsföretagen') - er den landsdækkende brancheforening for murer- og pudsarbejde i Sverige. Foreningen har næsten 90 medlemsvirksomheder over hele landet og består af entreprenører, leverandører og interessenter.

Murer & Pudsvirksomheder skal varetage medlemmernes interesser og fremme entreprenørskab med sunde former for forretningsaftaler. Desuden skal organisationen arbejde for branchens fortsatte eksistens og for dens videre udvikling i teknisk og kvalitativ henseende.

Læs mere om: Murer & Pudsvirksomheder

 
 

Senest opdateret 14 marts 2023