Koncerncertificeret inden for miljø og kvalitet

For at kunne arbejde bæredygtigt og bidrage til bæredygtig udvikling, hvad miljø og kvalitet angår, arbejder vi ud fra visse regler og rutiner for at sikre, at kvaliteten er god og miljøet sikkert og trygt.

Virksomhedens måde at lede kvalitets- og miljøarbejdet på er tilpasset, eksternt superviseret og certificeret i henhold til ISO-standarderne ISO 9001 (Kvalitet) og 14001 (Miljø). Superviseringen laves af certificeringsorganer, der er akkrediteret af Swedac.

Alle datterselskaber i koncernen er godkendt og certificeret i henhold til ISO 9001, 14001 eller F2000. At arbejde systematisk med velafprøvede arbejdsprocesser på disse områder er et prioriteret indsatsområde. Det betyder kort sagt, at vi opfylder kravene i de internationale ISO-standarder ved at have god kontrol over kvalitets- og miljøarbejdet samt vilje og evne til kontinuerlig forbedring på disse områder, hvilket er målbart.

For mere information, kontakt Fasadgruppens Kvalitets- og Miljøkoordinator:

Mattias Widmark
Kvalitets- og Miljøkoordinator

 

Senest opdateret 02 juni 2023