Bæredygtighedsledelse

Fasadgruppens bestyrelse fastlægger Fasadgruppens overordnede bæredygtighedsrammer, -policy og -mål og følger op på arbejdet på hvert ordinært bestyrelsesmøde. Koncernens bæredygtighedsstrategi behandles årligt på særlige strategidage i både bestyrelse og ledelse.

Koncernens IR- og bæredygtighedschef er ansvarlig for den løbende fremdrift og opfølgning af mål og aktiviteter inden for de aftalte rammer. IR- og bæredygtighedschefen sikrer desuden, at Fasadgruppen deltager i og bidrager til relevante initiativer inden for forskellige bæredygtighedsspørgsmål. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med den administrerende direktør, den øvrige koncernledelse og datterselskaberne.

Koncernen har et adfærdskodeks, personalepolitik, miljøpolitik, kvalitetspolitik og flere andre retningslinjer, der vedrører bæredygtighedsspørgsmål. Arbejdsmiljøspørgsmål behandles i Fasadgruppens arbejdsmiljøgruppe med repræsentanter fra alle forretningsområder. Koncernens personalepolitik og tilhørende personalehåndbog indeholder retningslinjer vedrørende arbejdsmiljøforhold. I personalehåndbogen samt på virksomhedens intranet og hjemmeside informeres der desuden om Fasadgruppens whistleblowerfunktion.

Senest opdateret 14 marts 2023